Visit the Shut up about Barclay Perkins site

Van Vollenhoven's Stout increases the nutritional value of the meal without you noticing.

Moreover, van Vollenhoven Stout is a contrast with various dishes, making meat and vegetables taste better. Van Vollenhoven's Stout is a drink,that has had a well-deserved reputation for more than fifty years .

Order, on a trial basis, three bottles from your dealer and try from tomorrow Van Vollenhoven's Stout as a table beverage.

You will remain in Van Vollenhoven's Stout is "healthy glass.

Het Centrum 06-04-1927Van Vollenhoven's Stout verhoogt de voedingswaarde van den maaltijd zonder dat ge er aan denkt.

Bovendien vormt van Vollenhoven's Stout een zeker contrast met de diverse gerechten, zodat het vlees en de groenten U beter smaken. Van Vollenhoven's Stout is een drank, die meer dan vijftig jaar een welverdiende reputatie geniet.

Bestel bij wijze van proef eens een drietal flesjes bij Uw handelaar en neem van morgen af een proef met Van Vollenhoven's Stout als tafeldrank.

U zult er bij blijven, Van Vollenhoven's Stout is "gezond met glazen".Het Centrum 06-04-1927


More...