PDA

View Full Version : Shut up about Barclay Perkins - Köstritzer - more than SchwarzbierBlog Tracker
18-04-2017, 08:43
Visit the Shut up about Barclay Perkins site (http://barclayperkins.blogspot.com/2017/04/kostritzer-more-than-schwarzbier.html)

Proof that Köstritzer was about more than just it's famous Schwarzbier.

And an excuse for not writing anything complicated. Or long.


https://1.bp.blogspot.com/-btZbNVbMPFA/WOjwHEN94WI/AAAAAAAAbz8/d84yt5kdufAGMvuvST1Ftel8q5hyMahtQCLcB/s640/Koestritzer_Bock_Hell.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-btZbNVbMPFA/WOjwHEN94WI/AAAAAAAAbz8/d84yt5kdufAGMvuvST1Ftel8q5hyMahtQCLcB/s1600/Koestritzer_Bock_Hell.jpg)

https://4.bp.blogspot.com/-x2fARWcfX70/WOjwHi80uUI/AAAAAAAAb0A/Rdp03ClZuignHMo9CLAg0377Nbu7Tn_kACLcB/s640/Koestritzer_Diabetiker_Pils.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-x2fARWcfX70/WOjwHi80uUI/AAAAAAAAb0A/Rdp03ClZuignHMo9CLAg0377Nbu7Tn_kACLcB/s1600/Koestritzer_Diabetiker_Pils.jpg)

https://4.bp.blogspot.com/-B1rYlD7ye08/WOjwH3oYhII/AAAAAAAAb0E/4SFTwRMAE_Ie1_JbMxOAt8Wjk8ijU5YjACLcB/s640/Koestritzer_Doppel_Caramel.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-B1rYlD7ye08/WOjwH3oYhII/AAAAAAAAb0E/4SFTwRMAE_Ie1_JbMxOAt8Wjk8ijU5YjACLcB/s1600/Koestritzer_Doppel_Caramel.jpg)

https://1.bp.blogspot.com/-NIwTsm4b-aY/WOjwIkHeftI/AAAAAAAAb0I/6u6Ltjyc660JDqq_tEs3o-N8Mb92RRB0QCLcB/s640/Koestritzer_Festbier_Deutsches_Pilsator.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-NIwTsm4b-aY/WOjwIkHeftI/AAAAAAAAb0I/6u6Ltjyc660JDqq_tEs3o-N8Mb92RRB0QCLcB/s1600/Koestritzer_Festbier_Deutsches_Pilsator.jpg)

https://3.bp.blogspot.com/-KHPzQeJ0mTA/WOjwJKkQ3iI/AAAAAAAAb0M/S5cVlw40x24XXD42idkEmrRFGkWY1SXCQCLcB/s640/Koestritzer_Kranich_Braeu_Deutsches_Pilsner_Spezia l.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-KHPzQeJ0mTA/WOjwJKkQ3iI/AAAAAAAAb0M/S5cVlw40x24XXD42idkEmrRFGkWY1SXCQCLcB/s1600/Koestritzer_Kranich_Braeu_Deutsches_Pilsner_Spezia l.jpg)

https://4.bp.blogspot.com/--LwgFwH33rQ/WOjwJ4Xi1EI/AAAAAAAAb0Q/6LaEqMET9_MGDwD_S4VHAwUY1iH5EZlDQCLcB/s640/Koestritzer_Pils.jpg (https://4.bp.blogspot.com/--LwgFwH33rQ/WOjwJ4Xi1EI/AAAAAAAAb0Q/6LaEqMET9_MGDwD_S4VHAwUY1iH5EZlDQCLcB/s1600/Koestritzer_Pils.jpg)

https://2.bp.blogspot.com/-nHDs0IpY-e4/WOjwKeSLkOI/AAAAAAAAb0U/dXefw9hkCggrnZxfFPDosGichCm96BUZACLcB/s640/Koestritzer_Pils_3.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-nHDs0IpY-e4/WOjwKeSLkOI/AAAAAAAAb0U/dXefw9hkCggrnZxfFPDosGichCm96BUZACLcB/s1600/Koestritzer_Pils_3.jpg)

https://3.bp.blogspot.com/-qOxcaQ8YZY4/WOjwLHrss6I/AAAAAAAAb0Y/vUjPbUgogK4bBp4vuiSuUXqTB3jP66KawCLcB/s640/Koestritzer_Vollbier_Hell.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-qOxcaQ8YZY4/WOjwLHrss6I/AAAAAAAAb0Y/vUjPbUgogK4bBp4vuiSuUXqTB3jP66KawCLcB/s1600/Koestritzer_Vollbier_Hell.jpg)

https://3.bp.blogspot.com/-bfwo5Wsws48/WOjwLuRsrSI/AAAAAAAAb0c/EGs7a21vNIEnkJxcVS4yHIsN2_EHmd1_ACLcB/s640/Koestritzer_Vollbier_Hell_2.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-bfwo5Wsws48/WOjwLuRsrSI/AAAAAAAAb0c/EGs7a21vNIEnkJxcVS4yHIsN2_EHmd1_ACLcB/s1600/Koestritzer_Vollbier_Hell_2.jpg)

More... (http://barclayperkins.blogspot.com/2017/04/kostritzer-more-than-schwarzbier.html)