PDA

View Full Version : Shut up about Barclay Perkins - Last weekend in BrusselsBlog Tracker
03-03-2016, 08:07
Visit the Shut up about Barclay Perkins site (http://barclayperkins.blogspot.com/2016/03/last-weekend-in-brussels.html)

Running short on words. So just some photos.


https://4.bp.blogspot.com/-XXB2QpUcd44/VtU2SGEinaI/AAAAAAAAZWo/vapeha_N6zI/s640/fidled.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-XXB2QpUcd44/VtU2SGEinaI/AAAAAAAAZWo/vapeha_N6zI/s1600/fidled.jpg)
https://4.bp.blogspot.com/-TlJ3yG1ziuE/VtU22JShXII/AAAAAAAAZW8/FnmfIvk_J98/s640/Palais_du_Pantalon.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-TlJ3yG1ziuE/VtU22JShXII/AAAAAAAAZW8/FnmfIvk_J98/s1600/Palais_du_Pantalon.jpg)

https://1.bp.blogspot.com/-ViLll4Pcvpg/VtU2QQeQURI/AAAAAAAAZWg/3U17Bs6LhwU/s640/appointment.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-ViLll4Pcvpg/VtU2QQeQURI/AAAAAAAAZWg/3U17Bs6LhwU/s1600/appointment.jpg)

https://1.bp.blogspot.com/-gSg241F-NKQ/VtU2OKb4ORI/AAAAAAAAZWU/RJQi3VV3fp4/s640/Hectoliterstraat.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-gSg241F-NKQ/VtU2OKb4ORI/AAAAAAAAZWU/RJQi3VV3fp4/s1600/Hectoliterstraat.jpg)

https://3.bp.blogspot.com/-1yRQJxB8OcE/VtU2KesYhoI/AAAAAAAAZWM/Y6e9a3HKZdM/s640/Leopold_II.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-1yRQJxB8OcE/VtU2KesYhoI/AAAAAAAAZWM/Y6e9a3HKZdM/s1600/Leopold_II.jpg)

https://1.bp.blogspot.com/-Um73Nrt2BOs/VtU2GnC2mjI/AAAAAAAAZW4/6VF_0aU5bIc/s640/Molenbeek.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-Um73Nrt2BOs/VtU2GnC2mjI/AAAAAAAAZW4/6VF_0aU5bIc/s1600/Molenbeek.jpg)

https://2.bp.blogspot.com/-mgKyQXxrLmw/VtU2S1QcQhI/AAAAAAAAZWs/ZbOUUA1CFm0/s640/nice_house.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-mgKyQXxrLmw/VtU2S1QcQhI/AAAAAAAAZWs/ZbOUUA1CFm0/s1600/nice_house.jpg)

https://3.bp.blogspot.com/-b9KnSKEw1R0/VtU2N45HUBI/AAAAAAAAZWQ/XYES7ktyxwQ/s640/Old_England.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-b9KnSKEw1R0/VtU2N45HUBI/AAAAAAAAZWQ/XYES7ktyxwQ/s1600/Old_England.jpg)

https://2.bp.blogspot.com/-Egm5B6CaRoI/VtU2TVipRiI/AAAAAAAAZWw/ppTHqQOqLxU/s640/old_thing.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-Egm5B6CaRoI/VtU2TVipRiI/AAAAAAAAZWw/ppTHqQOqLxU/s1600/old_thing.jpg)

https://1.bp.blogspot.com/-TrRX54fXSAA/VtU2bW5b1VI/AAAAAAAAZW0/jL3EjYzy_iw/s640/shiny_things.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-TrRX54fXSAA/VtU2bW5b1VI/AAAAAAAAZW0/jL3EjYzy_iw/s1600/shiny_things.jpg)

https://4.bp.blogspot.com/-7JWv3j1P8FI/VtU2OUPslEI/AAAAAAAAZWY/1OnavKZqbXY/s640/Sunday_lunchtime_in_Brussels.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-7JWv3j1P8FI/VtU2OUPslEI/AAAAAAAAZWY/1OnavKZqbXY/s1600/Sunday_lunchtime_in_Brussels.jpg)

https://3.bp.blogspot.com/-tyKT--G8SPQ/VtU2O5zhNmI/AAAAAAAAZWc/A1cps9mP4r4/s640/T_bar.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-tyKT--G8SPQ/VtU2O5zhNmI/AAAAAAAAZWc/A1cps9mP4r4/s1600/T_bar.jpg)

https://4.bp.blogspot.com/-dmBYVF9Q4WU/VtU2QhGNVmI/AAAAAAAAZWk/Pa7kZ_jsm1I/s640/WWI_soldier.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-dmBYVF9Q4WU/VtU2QhGNVmI/AAAAAAAAZWk/Pa7kZ_jsm1I/s1600/WWI_soldier.jpg)More... (http://barclayperkins.blogspot.com/2016/03/last-weekend-in-brussels.html)